Historie mlýna

První zmínka o mlýně v Božeticích na Písecku pochází z první poloviny 16. století. Na počátku 20. století prošel rozsáhlou modernizací, původní dřevěné kolo nahradila turbína. Ve mlýně se mlelo do roku 1945, od 50 let zde mělo skladiště místní JZD. Tomu také odpovídal i stav objektu. Pekárna fungovala do 70. let, od té doby chátrala. V roce 1990 dostali areál v restituci manželé Dvořákovi, kteří se snažili budovy opravovat. V roce 1998 celý mlýn koupil podnikatel Zdeněk Stejskal. Podařilo se mu opravit střechu a několik dalších nejnutnějších věcí, aby budova nepodléhala zkáze. V roce 2014 byla zahájena fyzická realizace projektu „Vybudování muzea mlynářství – Božetice“ za podpory ROP NUTS II Jihozápad a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se zaměřil na rekonstrukci objektu mlýna do podoby Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství.

Mlynářství

Mlynářství
První zmínka o mlýně v Božeticích pochází z první poloviny 15. století...

Pekařství

Pekařství
Ve mlýně se pekl chléb a také čepovalo pivo. Zmínka o pečení sahá do 19. století...

Dobové bydlení

Dobové bydlení
Práce ve mlýně zajišťovali služky, kočí a krajánci...

Zemědělství

Zemědělství
Ve stájích je soustředěna expozice zemědělského nářadí a zemědělských strojů...